Kotlíková dotace

Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky 3., 4., 5. třídy dle EN 303-5, za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Financování pořízení nového tepelného čerpadla:

120 000 Kč – 80 % ze způsobilých výdajů na tepelné čerpadlo

 

Financování pořízení kotle na biomasu:

100 000 Kč – 80 % ze způsobilých výdajů na tepelné čerpadlo

 

Financování pořízení nového plynového kotle kondenzačního:

95 000 Kč – 75 % ze způsobilých výdajů na tepelné čerpadlo

 

7 500 Kč – získají občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším

Kotlikova dotace

Obecné informace ke III. výzvě kotlíkových dotací:

Za kotlíkovou dotaci mohou obyvatelé rodinných domů vyměnit stávající ručně plněné kotle na tuhá paliva, které nesplňují požadavky 3., 4., 5. třídy dle EN 303-5, za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

 

Z kotlíkové dotace lze hradit tyto náklady:

  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva včetně nákladů na úpravu spalinových cest;
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla;
  • stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu palinových cest;
  • stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace nově pořízené akumulační nádoby/zásobníku teplé vody – bojleru (jsou-li tímto kotlem ohřívány), pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění);
  • výdaje na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu);
  • výdaje na projektovou dokumentaci (nezahrnují výdaje na zpracování žádosti o dotaci).

V případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena o 7.500 Kč – jedná se o obce:

Cvikov, Česká Lípa, Čtveřín, Doksy, Frýdlant, Horní Branná, Chotovice, Chuchelna, Jenišovice, Jilemnice, Karlovice, Koberovy, Kruh, Lažany, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Maršovice, Martinice v Krkonoších, Mimoň, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Nová Ves nad Popelkou, Nový Bor, Ohrazenice, Okrouhlá, Paceřice, Pěnčín (LB), Pěnčín (JBC), Pertoltice pod Ralskem, Přepeře, Příšovice, Radimovice, Radvanec, Roztoky u Jilemnice, Semily, Skalice u České Lípy, Skuhrov, Stráž nad Nisou, Studenec, Sychrov, Turnov, Zákupy, Železný Brod.

 

Celkový finanční objem určený pro vyhlášený program 139.080.179,00 Kč

 

Lhůta pro podání žádosti v Libereckém kraji je od 23. 9. 2019 (vše vyřídíme a podáme za vás)

Máte zájem o kompletní vyřízení a získání kotlíkové dotace?